2011 – Tài trợ trường học ở huyện Sóc Sơn

Trên tinh thần lấy giáo dục là gốc, với nguyện vọng được đóng góp tâm sức vào sự phát triển của ngành giáo dục Huyện Sóc Sơn. Và năm nay chúng tôi quyết định giành tặng cho một số trường tiểu học ở địa bàn huyện Sóc Sơn, Bởi vì hầu hết công nhân viên của chúng tôi sinh sống tại Sóc Sơn và con em của họ sẽ lớn lên và vào đời chính từ những ngôi trường ở Sóc Sơn này.

2011-6

2011-5

2011-4

taitro19