2012 – Tài trợ trường tiểu học Tiên Dược

Trên tinh thần lấy giáo dục làm gốc, với nguyện vọng được đóng góp tâm sức vào sự phát triển của ngành giáo dục Huyện Sóc Sơn, năm nay chúng tôi giành tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập tốt. Ngoài ra chúng tôi còn tài trợ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của các em cũng như giảng dậy của giáo viên trường tiểu học Tiên Dược.

2012-1

2012-2