2013 – Tài trợ trường tiểu học ở Sóc Sơn

Chúng tôi sản xuất đề can cho ô tô, xe máy cho các công ty nổi tiếng có vốn đầu tư của Nhật như Honda, Yamaha, …

Hàng năm chúng tôi giành tặng cho các bộ, ngành các sản phẩm như biển báo hiệu giao thông, tấm phản quang an toàn, hệ thống đèn điều khiển giao thông …

Và năm nay, chúng tôi quyết định giành tặng cho một số trường tiểu học ở địa bàn huyện Sóc Sơn, Bởi vì hầu hết công nhân viên của chúng tôi sinh sống tại Sóc Sơn và con em của họ sẽ lớn lên và vào đời chính từ những ngôi trường ở Sóc Sơn này.

2012-1

2012-2

taitro11

NCI (VIỆT NAM)