2015 – Tài trợ trường tiểu học ở Sóc Sơn

Trên tinh thần lấy giáo dục làm gốc, với nguyện vọng được đóng góp tâm sức vào sự phát triển của ngành giáo dục nói chung cũng như ngành giáo dục huyện Sóc Sơn nói riêng. Chúng tôi đã tài trợ một số trang thiết bị giảng dậy và học tập cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Sóc Sơn, cũng như hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo điệu kiện cho việc giảng dậy của thầy cô cũng như việc học tập của các em được tốt hơn.

20145

2014-4

2014-1

NCI (VIETNAM)