Khánh thành nhà máy thứ hai

Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, với tiềm năng nguồn lực sẵn có của công ty về tay nghề nhân lực, về đa dạng hóa và phong phú mẫu mã sản phẩm, về uy tín thương hiệu chất lượng hàng hóa, quy trình quản lý sản xuất và quản lý chất lượng …Công ty đã tạo dựng được mối quan hệ tốt với các khách hàng thông qua việc gia tăng số lượng đơn đặt hàng theo hàng năm. Với quy mô diện tích hạn chế là 9550 m2 chỉ đáp ứng được nhu cầu về diện tích sản xuất của công ty. Việc đóng gói, kho bãi cho nguyên liệu đầu vào gặp rất nhiều khó khăn

Trước nhu cầu cấp thiết, Công ty quyết định bổ sung thêm diện tích xây dựng kho bãi tại Lô 85, khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. Tháng 02 năm 2012 đã xây dựng nhà máy thứ hai tại Lô 85 Khu Công Nghiệp Nội Bài để đáp ứng các đơn hàng lớn sản phẩm có chất lượng cao. Nhà máy thứ hai hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001.

Tháng 10 năm 2012, nhà máy thứ hai của chúng tôi đã đi vào hoạt động sản xuất.

 NCI (VIỆT NAM)