NCIVN Mở rộng vốn đầu tư

Trong những năm gần đây, nhờ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tiến trình hội nhập nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ tăng trưởng khá ổn định.

Với những điều kiện thuận , Việt nam ngày càng thu hút nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam và đã đạt được một số thành tựu tăng trưởng đáng kể, góp phần không nhỏ trong việc thúc đầy nền kinh tế trong nước phát triển.

Cùng với sự tăng trưởng cuả cả nền kinh tế nói chung , các ngành công nghiệp cũng tăng trưởng khá mạnh. Trong đó, đặc biệt là ngành sản xuất ô tô, xe máy. Trong những năm gần đây, thị trường sản xuất ô tô, xe máy tiếp tục tăng trưởng. Các hãng sản xuất ô tô, xe máy nổi tiếng đã và đang tiếp tục đầu tư vào các công ty lớn ở Việt Nam.

Đứng trước nhu cầu của thị trường về các sản phẩm đề can cũng như nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã quyết định tăng vốn đầu tư từ 4.100.000 USD lên 7.100.000 USD

NCI (VIỆT NAM)