NCIVN Mua lô đất 86A Khu CN Nội Bài

Cùng với việc gia nhập WTO là cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Tỷ lệ gia tăng vốn tư nước ngoài của Việt Nam tăng lên hàng năm, kéo theo một số lượng lớn các doanh nghiệp FDI được thành lập và đi vào hoạt động. 

Đến nay, với quy mô hạn chế, bao gồm cả diện tích 9550 m2 nhà xưởng và văn phòng tại Lô 4 và diện tích 5560m2 cho kho riêng tại Lô 85, chỉ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi về kho bãi. Từ năm 1997 đến nay, NCI đã phát triển sản xuất với quy mô máy móc và lao động tăng gấp 5 lần. Nhưng tại Lô số 4 không thể mở rộng do sự thiếu hụt diện tích đất có sẵn. Chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn khi diện tích cho các máy móc, thiết bị, con người là quá hẹp. Các máy móc và thiết bị không thể hoạt động hết công suất, dẫn đến tình trạng dư thừa công suất nhưng thiếu sản phẩm. Đây là một trở ngại cho sự hoạt động ổn định của công ty chúng tôi.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó, NCI quyết định mua thêm lô đất mới tại Lô 86A – Khu công nghiệp Nội Bài. Khu vực mới này là rất gần với vị trí hiện tại của chúng tôi tại Lô 4, đó là rất thuận lợi để mở rộng các phòng ban hiện tại để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của NCI.

  NCI (VIỆT NAM)