Lịch sử NCI (VIỆT NAM)

  • Tháng 02 – 1997    –    Thành lập Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM).
  • Tháng 03 – 1998    –    Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất.
  • Tháng 07 – 2007    –    Công ty mở rộng vốn đầu tư lên 7,100,000 USD.
  • Tháng 02 – 2012    –    Xây dựng nhà máy thứ hai tại Lô 85 Khu Công Nghiệp Nội Bài.
  • Tháng 10 – 2012    –     Nhà máy thứ hai đi vào hoạt động sản xuất.
  • Tháng 09 – 2013    –     Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM) mua thêm lô đất tại Lô 86A Khu Công Nghiệp Nội Bài.
  • Tháng 01 – 2020    –     Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ
  • Tháng 08 – 2020   –     Xây dựng khánh thành nhà máy thứ 3 tại Lô 86A Khu Công Nghiệp Nội Bài.

 NCI (VIỆT NAM)