Lịch sử NCI (VIỆT NAM)

  • Tháng 02 – 1997    –      Thành lập Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM).
  • Tháng 03 – 1998    –      Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất.
  • Tháng 07 – 2007    –      Công ty mở rộng vốn đầu tư lên 7,100,000 USD.
  • Tháng 02 – 2012    –      Xây dựng nhà máy thứ hai tại Lô 85 Khu Công Nghiệp Nội Bài.
  • Tháng 10 – 2012    –      Nhà máy thứ hai đi vào hoạt động sản xuất.
  • Tháng 09 – 2013   –      Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM) mua thêm lô đất tại Lô 86A Khu Công Nghiệp Nội Bài.

 NCI (VIỆT NAM)