(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn
NCI (Việt Nam) khánh thành nhà máy thứ 2

NCI (Việt Nam) khánh thành nhà máy thứ 2

Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, với tiềm năng nguồn lực sẵn có của công ty về tay nghề nhân lực, về đa dạng hóa và phong phú mẫu mã sản phẩm, về uy tín thương hiệu chất lượng hàng hóa, quy trình quản lý sản xuất và quản lý chất lượng …Công ty đã tạo dựng được mối...
NCI (Việt Nam) Mở rộng vốn đầu tư

NCI (Việt Nam) Mở rộng vốn đầu tư

Trong những năm gần đây, nhờ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tiến trình hội nhập nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Với những điều...