(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn

hệ thống quản lý chất lượng

NCI (Việt Nam) cam kết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001 & IATF 16949

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào

Kiểm soát nghiêm ngặt NVL nhập kho theo tiêu chuẩn của công ty và tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Đảm bảo nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn đưa vào sản xuất

Kiểm tra chất lượng các công đoạn sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản phẩm, điều kiện gia công trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty và khách hàng

Kiểm tra thành phẩm trước khi nhập kho

Kiểm tra 100% sản phẩm trước khi nhập kho. Đảm bảo loại bỏ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI

NCI (Việt Nam) có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận ISO không?

Hệ thống kiểm soát chất lượng của NCI (Việt Nam) đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và IATF 16949 được liên tục giám sát và đánh giá bởi các tổ chức uy tín trên thế giới

Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá tại chỗ không?

Có, NCI (Việt Nam) hoan nghênh khách hàng đến đánh giá tại công ty để hiểu rõ hơn về năng lực sản xuất của chúng tôi