(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị

Sứ mệnh

Tạo ra những giá trị mới bằng sức mạnh công nghệ của mình, chúng tôi giúp xã hội thịnh vượng hơn.
Nhu cầu của khách hàng là điểm khởi đầu cho những nỗ lực của chúng tôi.
Chúng tôi tinh chỉnh và kết hợp các công nghệ mà chúng tôi đã nuôi dưỡng để cung cấp nhiều loại sản phẩm giúp hiện thực hóa một xã hội bền vững

Tầm nhìn

Một nhóm các công ty có giá trị vượt trội
Tất cả nhân viên của chúng tôi tự tin và tự hào trong công việc của họ, đạt được sự phát triển cá nhân thực sự khi họ cố gắng làm hài lòng tất cả những người mà họ giao dịch

Mục tiêu của chúng tôi là đưa NCI (Việt Nam) thành một công ty xuất sắc trong xã hội

Giá trị

Chân thành – Dịch vụ – Hợp tác – Đổi mới