(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn
Phát triển kỹ thuật

Năng lực của đội ngũ phát triển kỹ thuật

Thực hiện các thử nghiệm tuân thủ nghiêm nghặt theo yêu cầu tiêu chuẩn như ISO, ASTM, JIS, …
Phân tích, đo lường, nghiên cứu, hỗ trợ cải tiến và phát triển sản phẩm mới,công nghệ mới trong lĩnh vực in decal stickers 2D, sản phẩm đúc 3D
Trang bị trang thiết bị tiên tiến, máy móc, phần mềm công nghệ cao
Đội ngũ nhân sự bao gồm các chuyên gia đến từ Nhật, nhân viên giàu kinh nghiệm trong nước