(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn

Lịch  sử hình thành

NCI (Việt Nam)

Các sự kiện quan trọng

qua nhiều năm

^
Tháng 2 - 1997

Thành lập công ty

Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM) được thành lập bởi hai cổ đông là:

– Nippon Carbide Industries Co., Inc (90%)

– Nomura Trading Co., Ltd (10%)

^
tháng 3 - 1998

Hoạt động

Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất

^
tháng 7 - 2007

Mở rộng vốn

Công ty mở rộng vốn đầu tư lên 7,100,000 USD

^
tháng 2 - 2012

Xây dựng nhà máy 2

Xây dựng nhà máy thứ hai tại Lô 85 Khu Công Nghiệp Nội Bài

^
Tháng 10 - 2012

Nhà máy 2 hoạt động

Nhà máy thứ hai đi vào hoạt động sản xuất

^
Tháng 9 -2013

Mua thêm lô đất

Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM) mua thêm lô đất tại Lô 86A Khu Công Nghiệp Nội Bài

^
Tháng 1 - 2020

Thành lập trung tâm

Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ

^
Tháng 8 - 2020

Xây dựng nhà máy 3

Xây dựng khánh thành nhà máy thứ 3 tại Lô 86A Khu Công Nghiệp Nội Bài