LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Lô số 4, 85 & 86A, Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
  • Email: ncivn@ncivn.vn
  • Điện thoại: +84 24 35820 441
  • Fax: +84 24 35820 442

    Bản đồ tới Công ty TNHH NCI (VIỆT NAM)