(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn
Tài trợ cho lực lượng CAND huyện Sóc Sơn

Tài trợ cho lực lượng CAND huyện Sóc Sơn

Để góp phần động viên các lực lượng CAND trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH NCI (Việt Nam) đã thực hiện tài trợ các gói trang thiết bị văn phòng, thiết bị nâng cao thể chất cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ Cảnh Sát PCCC Kim Anh và Đồn Công An huyện Sóc Sơn Bài viết...
Tài trợ cho các dự án an toàn giao thông của Việt Nam

Tài trợ cho các dự án an toàn giao thông của Việt Nam

Với tinh thần mong muốn góp phần giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người Việt, Công ty TNHH NCI (Việt Nam) đã và đang thực hiện hoạt động tài trợ các dự án An toàn giao thông tại Việt Nam trong những năm qua. Các dự...