(+84) 24 3582 0441 ncivn@ncivn.vn

Nam Nhân Viên Sản Xuất

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH NCI (Việt Nam) là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đề can, nhãn mác, biển phản quang, biển quảng cáo, và các dịch vụ có liên quan. Chúng tôi cần tuyển các vị trí cho nhà máy tại khu công nghiệp Nội Bài. VỊ TRÍ: NAM NHÂN...

Tuần tra nội bộ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH NCI (Việt Nam) là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đề can, nhãn mác, biển phản quang, biển quảng cáo, và các dịch vụ có liên quan. Chúng tôi cần tuyển các vị trí cho nhà máy tại khu công nghiệp Nội Bài. VỊ TRÍ: TUẦN TRA...

Công nhân bảo dưỡng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH NCI (Việt Nam) là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đề can, nhãn mác, biển phản quang, biển quảng cáo, và các dịch vụ có liên quan. Chúng tôi cần tuyển các vị trí cho nhà máy tại khu công nghiệp Nội Bài. VỊ TRÍ: CÔNG NHÂN...

Công nhân sản xuất

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH NCI (Việt Nam) là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất đề can, nhãn mác, biển phản quang, biển quảng cáo, và các dịch vụ có liên quan. Chúng tôi cần tuyển các vị trí cho nhà máy tại khu công nghiệp Nội Bài. VỊ TRÍ: CÔNG NHÂN...